Czym jest system webEFS? Czym jest system webEFS?

System webEFS

został stworzony z myślą o instytucjach i osobach zaangażowanych w realizację projektów finansowanych z

Europejskiego Funduszu Społecznego

, a w szczególności projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Usiądź za sterami projektu - zacznij oszczędzać czas i pieniądze oraz wyeliminuj ryzyko popełnienia błędu.
Dostępność i bezpieczeństwo
 • Nieograniczony dostęp online

  24h/7 dni w tygodniu do swoich projektów
 • Twoje

  dane są zabezpieczone

  przed utratą i dostępem niewłaściwych osób
 • Dowolna liczba osób

  może pracować nad projektem - dla każdej określasz uprawnienia
Łatwość obsługi
 • Nie musisz nic instalować na swoim komputerze -

  wystarczy przeglądarka internetowa

 • Nie popełnisz błędu przy wprowadzaniu danych dzięki ich walidacji przez system
 • Skutecznie wykonasz codzienne zadania dzięki intuicyjnemu interfejsowi systemu
Interakcja z systemami zewnętrznymi
 • Sprawnie przygotujesz projekt o dofinansowanie w ramach PO KL
 • Prosto wygenerujesz wniosek aplikacyjny do

  Generatora Wniosków w najnowszej wersji

 • Wniosek o płatność

  będzie generowany automatycznie
Zarządzanie projektami
 • Będziesz mógł

  śledzić na bieżąco przebieg projektu

  , osiągnięte wskaźniki i rezultaty
 • Możliwe będzie

  drukowanie różnego rodzaju raportów

  dot. przebiegu realizacji projektu*
Budżet i harmonogram
 • Będziesz mógł śledzić

  zgodność wydatków z planowanym budżetem

 • System pomoże Ci w

  planowaniu płynności finansowej

  projektów
 • System pomoże Ci w

  wyliczeniu wkładu własnego

  oraz pomocy publicznej
 • Wszystkie dokumenty finansowe niezbędne do sprawozdawczości związanej z wnioskiem o płatność będą na bieżąco wprowadzane do systemu
Szkolenia
 • Każde szkolenie i usługa będą istniały w systemie i umożliwiały drukowanie dokumentacji,
  np.

  dzienników zajęć, list obecności

  , etc.*
 • Kierownik projektu na bieżąco będzie widział zaplanowane na najbliższy czas szkolenia i inne usługi projektu
 • Będziesz dysponował bazami danych beneficjentów ostatecznych projektu i widział na bieżąco ich strukturę (

  liczba osób pracujących, liczba osób z MSP

  , itp.)
Zarządzanie osobami w projekcie
 • System umożliwi

  rozliczanie czasu pracy

  każdej z osób zaangażowanych w projekt
 • Rozliczanie czasu pracy będzie spójne we wszystkich projektach, w które jest zaangażowana dana osoba, co wyeliminuje możliwość pomyłki np. polegającej na wykazaniu tego samego czasu pracy w dwóch różnych projektach równolegle
 • Będzie można

  automatycznie drukować karty czasu pracy

  dla wszystkich osób
* funkcjonalność dostępna od 1.09.2009 r.


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.