logo
Dane firmy
Nazwa: webEFS sp.j.
KRS: 0000315502
NIP: 701-014-94-28
REGON: 141607773
Adres biura:
ul. Legionowa 28 lok. 101
15-281 Białystok
telefon: +48 85 674 50 00
Konsultanci
Marek Zubrycki
telefon: +48 85 674 50 00
Firma webEFSFirma webEFS
Firmę webEFS tworzą dwie firmy: Webstruments.pl oraz PM Group .
Webstruments.pl to firma mająca swe początki w 2002 roku. Początkowo tworzyliśmy rozwiązania dla klientów z USA, m.in. 2 duże systemy telekomunikacyjne. Następne lata to rozwój firmy w Polsce. Jednym z naszych stałych klientów jest Microsoft Sp. z o.o., dla którego utworzyliśmy w tym roku największy w Polsce portal dla programistów. W ciągu 10 lat naszej przygody z technologią wyspecjalizowaliśmy się w tworzeniu aplikacji webowych średniej wielkości używając najnowszych technologii oraz podążając za najnowszymi trendami. Tworząc rozwiązania dla naszych Klientów kierujemy się zasadą "Solid applications, simple solutions".
PM Group jest firmą szkoleniowo-doradczą zaangażowaną w realizację wielu projektów finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wcześniej SPO RZL. Doświadczenie to dotyczy zarówno wdrażania projektów konkursowych jak i systemowych, projektów zawierających pomoc publiczną oraz bez niej. Eksperci merytoryczni pracujący nad systemem webEFS posiadają wieloletnią praktykę we wdrażaniu projektów, dzięki czemu znane nam są codzienne „bolączki” kierowników projektów, zespołów projektowych i innych instytucji zaangażowanych w realizację projektów.
Wspólnym celem obu firm było stworzenie systemu, który istotnie ułatwi pracę przy wdrażaniu projektów oraz ich monitorowaniu. Eksperci przygotowujący system wychodzili z założenia, że system powinien pomóc zarówno „młodym” jak i doświadczonym projektodawcom.
Najistotniejszym jest fakt, że system jest wyspecjalizowanym narzędziem do wdrażania projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wykorzystujący w znacznej mierze znane metodyki zarządzania projektami.
Kolejną istotna sprawą przy budowaniu systemu było założenie, że system ma być prosty w obsłudze i oferować PRAKTYCZNE, PRZYDATNE FUNKCJONALNOŚCI, bo każdy doświadczony projektodawca na pewno zetknął się z problemami typu:
  •  Zapewnienie płynności projektu, czyli bezbłędne i terminowe wnioski o płatność
  •  Ogrom pracy związany z dokumentacja projektu (pakiety szkoleniowe, dokumentacja szkoleniowa i poszkoleniowa)
  •  Rozliczanie czasu pracy osób zaangażowanych, szczególności w środowisku wieloprojektowym
  •  Zmiany w budżecie
  •  Śledzenie i dotrzymywanie wskaźników projektu /ów.
  •  Komunikacja w projekcie ze wszystkimi interesariuszami
  •  Wyliczanie pomocy publicznej ( w szczególności wyliczanie dla każdej usługi szkoleniowej)
  •  I wiele innych
Wierzymy, że przygotowany system, które nieustannie będzie rozbudowywany o nowe praktyczne funkcjonalności – również dzięki Państwa uwagom – przyczyni się do ułatwienia pracy nad projektami, co najważniejsze pozwoli skupić się na kluczowych merytorycznych celach projektu zamiast nad jego technicznymi aspektami.


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.