logo
Dane firmy
Nazwa: webEFS sp.j.
KRS: 0000315502
NIP: 701-014-94-28
REGON: 141607773
Adres biura:
ul. Legionowa 28 lok. 101
15-281 Białystok
telefon: +48 85 674 50 00
Konsultanci
Marek Zubrycki
telefon: +48 85 674 50 00
Historia wersjiHistoria wersji

Wersja 1.10 (2010-01-27)

 • Eksport do PEFS
 • Publicznie dostępny podręcznik użytkownika
 • Wiele dat płatności dokumentu kosztowego
 • Lista beneficjentów (osób i instytucji) na poziomie projektu (oprócz przypisań do poszczególnych osób)
 • Zarządzanie beneficjentami projektu (w szczególności ustawianie statusu udziału w projekcie)

Wersja 1.07 (2009-11-27)

 • Usprawnienia i poprawki kosmetyczne w istniejących funkcjonalnościach (m.in. w eksporcie do GWA)
 • Poprawki zgłoszonych błędów

Wersja 1.06 (2009-11-18)

 • Rozbudowa funkcjonalności zarządzania wnioskami o płatność
 • Zmodernizowany eksport wniosku o płatność do Generatora Wniosków Płatniczych

Wersja 1.05 (2009-11-06)

 • Zmiana działania importu i eksportu projektu do Generatora Wniosków aplikacyjnych
 • Wsparcie dla projektów ponadnarodowych
 • Drobne modyfikacje typu: nowe pola w bazach danych, nowe rezultaty i cechy beneficjentów

Wersja 1.04 (2009-10-18)

 • Dodanie pola "trener/ekspert" do usługi
 • 14-dniowa testowa licencja na każdy nowo tworzony projekt
 • Możliwość zmiany czasu trwania projektu
 • Poprawki drobnych błędów i inne usprawnienia

Wersja 1.03 (2009-10-04)

 • Możliwość definiowania własnych szablonów dokumentów
 • Inne drobne usprawnienia

Wersja 1.02 (2009-09-06)

 • Generowanie dokumentacji dla usługi
 • Dokumentacja dla uczestnika usługi
 • Generowanie kart czasu pracy
 • Poprawa drobnego błędu przy wyszukiwaniu czynności
 • Import kosztów pośrednich z Generatora Wniosków Aplikacyjnych
 • Dodawanie wielu użytkowników i członków projektów
 • Mechanizm pomocy kontekstowej dla strony
 • Automatyzacja tworzenia nowych kont

Wersja 1.01 (2009-08-17)

 • Wygodniejszy wybór czasu trwania zadań.
 • Zmiana ceny jednostkowej w czasie trwania kategorii kosztów
 • Utworzenie widoku do druku
 • Lista utworzonych usług w widoku osoby

Wersja 1.0 (2009-07-27)

 • Import danych z generatora wniosków aplikacyjnych
 • Poprawka błędu wyliczaniu daty zakończenia dla czynności.
 • Poprawki UI - lekkie odchudzenie wszystkich stron.
 • Dostęp do faktur - zwykłej i proforma w płatnościach
 • Możliwość zmiany typu wykupionej licencji
 • Mechanizm udostępniająca wybrane funkcjonalności w zależności od statusu projektu i opłacenia usług
 • Zmiana szablonów wysyłanych wiadomości email
 • Raportowanie czasu w harmonogramie w postaci gg:mm
 • Poprawa błądu z zaokrągleniami przy imporcie kategorii kosztów

Wersja 1.0 beta2 (2009-07-24)

 • Pierwsza publiczna wersja systemu webEFS
 • Udoskonalenie mechanizmu nawigacji
 • Wyświetlanie czynności na stronie głównej
 • Zmiana sposobu wyboru uczestnika przy dodawaniu wpływu
 • Wygodniejsze dodawanie dokumentów kosztowych
 • Poprawka w sortowaniu listy dokumentów kosztowych.
 • Poprawka w edycji dokumentu kosztowego
 • Poprawa nawigacji w planowanych wydatkach
 • Wizualne poprawki na liście moich czynności

Zapytania ofertowe

3 listopad 2009
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dot. dostawy sprzętu. Więcej informacji w poniższych plikach:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
1 kwietnia 2010
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dot. dostawy materiałów biurowych i promocyjnych. Więcej informacji w poniższych plikach:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.