Jak sfinansować system webEFS?
Jak sfinansować system webEFS?(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Pierwsze kroki w systemie webEFS
Administracja projektami z webEFS
Płatności i licencje w webEFS
Zarządzanie usługami
Harmonogram - planowanie i monitorowanie


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.