Jak sfinansować system webEFS?
Jak sfinansować system webEFS?(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Tworzenie nowego projektu w webEFS
Harmonogram - planowanie i monitorowanie
Planowanie Finansów w webEFS
Import i eksport danych do Generatora
Płatności i licencje w webEFS


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.