Import i eksport danych do Generatora
Import i eksport danych do Generatora(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Tworzenie nowego projektu w webEFS
Planowanie Finansów w webEFS
Pierwsze kroki w systemie webEFS
Administracja projektami z webEFS
Jak sfinansować system webEFS?


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.