Harmonogram - planowanie i monitorowanie
Harmonogram - planowanie i monitorowanie(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Import i eksport danych do Generatora
Płatności i licencje w webEFS
Tworzenie nowego projektu w webEFS
Zarządzanie usługami
Film prezentujący system webEFS


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.