Film prezentujący system webEFS
Film prezentujący system webEFS(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Płatności i licencje w webEFS
Harmonogram - planowanie i monitorowanie
Zarządzanie usługami
Tworzenie nowego projektu w webEFS
Jak sfinansować system webEFS?


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.