Planowanie Finansów w webEFS
Planowanie Finansów w webEFS(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Administracja projektami z webEFS
Zarządzanie usługami
Pierwsze kroki w systemie webEFS
Harmonogram - planowanie i monitorowanie
Płatności i licencje w webEFS


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.