Tworzenie nowego projektu w webEFS
Tworzenie nowego projektu w webEFS(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Płatności i licencje w webEFS
Jak sfinansować system webEFS?
Zarządzanie usługami
Harmonogram - planowanie i monitorowanie
Administracja projektami z webEFS


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.