Pierwsze kroki w systemie webEFS
Pierwsze kroki w systemie webEFS(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Administracja projektami z webEFS
Harmonogram - planowanie i monitorowanie
Planowanie Finansów w webEFS
Film prezentujący system webEFS
Płatności i licencje w webEFS


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.