Administracja projektami z webEFS
Administracja projektami z webEFS(kliknij na link prawym klawiszem i z menu wybierz opcję: "Zapisz element docelowy jako...")
Przeglądaj inne filmy instruktażowe:Przeglądaj inne filmy instruktażowe:
Zarządzanie usługami
Planowanie Finansów w webEFS
Film prezentujący system webEFS
Płatności i licencje w webEFS
Tworzenie nowego projektu w webEFS


Projekt współfinansowany w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

poig

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.